"Genes" =
uppkomst, ursprung, utveckling

Sedan jag började släktforska för några år sedan har jag forskat fram ganska många människor från svunna tider. På den här sajten kommer jag att redovisa några av de utredningar jag har gjort.

Som så många andra forskar jag främst med hjälp av Genline, Arkivdigital, SVAR etc. Dessutom har jag tagit del av andras forskning jag har hittat på nätet. De allra flesta uppgifterna är kontrollerade mot källan men jag vill ändå bestämt påpeka att alla uppgifter bör kontrolleras av läsaren innan uppgifterna används!

Jag skulle bli tacksam om ev. felaktigheter rapporteras till mig via e-mail ilona@ilonas.se

Bilden ovan:

Den svårläsliga texten ovan är en trohetsförsäkran av en av mina anfäder, Troed Åkesson, född omkr 1655 i Förslövs socken, påskriven år 1677.

INNEHÅLL